top of page

מדיניות פרטיות
לאפליקציית "הקול בראש"

"Talk Your Mind" Application - Privacy Policy

​הקול בראש מברכת את בחירתכם להשתמש באפליקציה (להלן: ״האפליקציה״). אנו מכבדים את פרטיות הלקוחות והמשתמשים, ורואים חשיבות רבה בשמירה עליה. 

1. כללי:

 1. השימוש באפליקציה כפוף לתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות. אנא קרא את מדיניות הפרטיות בקפידה, שכן השימוש באפליקציה וביצוע פעולות בה מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים במדיניות הפרטיות.

 2. האמור במדיניות הפרטיות מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

 3. תנאי מדיניות הפרטיות חלים על שימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 4. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האפליקציה ותנאי השימוש.

 5. מדיניות פרטיות זאת הינה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות- התשמ"א 1981.

2. המידע הנאסף באפליקציה

 1. בעת שימושך באפליקציה הנך מאשר לאפליקציה להשתמש במידע אשר תמסור ו/או ייאסף משימושך באפליקציה, לשם המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

 2. על מנת לספק שירות איכותי, בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השימוש באפליקציה, אנו עשויים להשתמש בנתונים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באפליקציה ומידע על המכשיר הנייד שלך  או המחשב.

 3. להלן דוגמאות למידע שהאפליקציה עשויה לאסוף באופן אוטומטי:

  1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה משתמש;

  2. הקלטת הפעילות שלך באפליקציה או תרשים העמודים בהם ביקרת;

  3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה משתמש באפליקציה. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באפליקציה; 

  4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באפליקציה;

  5. מיקום גאוגרפי. 

3. שימוש במידע הנאסף באפליקציה

 1. האפליקציה ו/או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באפליקציה למטרות הבאות:

  1. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באפליקציה מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

  2. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

  3. לספק לך שירותים ולשפר את האפליקציה ו/או את השירותים;

  4. לנתח ולנהל את האפליקציה;

  5. שיפור שירות הלקוחות של האפליקציה;

  6. ליצירת קשר או לספק לך נתונים רלוונטיים בקשר לאפליקציה או לשירות;

  7. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האפליקציה תערוך מעת לעת.

4. העברת המידע הנאסף באפליקציה לצדדים שלישיים

 1. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי, מספר תעודת זהות, מידע על קטינים וכיו״ב, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.

 2. אנו נהיה רשאים להעביר מידע  שלך לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

  1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;

  2. האפליקציה ו/או מי מטעמה נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;

  3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האפליקציה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לאפליקציה זאת;

  4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האפליקציה אשר תחייב חשיפת הפרטים;

  5. אם תפר את התקנון של האפליקציה או אם תבצע באמצעות האפליקציה, או בקשר כלשהו עם האפליקציה, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

  6. בכל מקרה שהאפליקציה תסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

  7. אם האפליקציה תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האפליקציה תעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באפליקציה, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

 3. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:

  1. לפתח ולתחזק את האפליקציה;

  2. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

  3. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באפליקציה ובכל עמוד של האפליקציה וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באפליקציה לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האפליקציה ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האפליקציה. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.

 4. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש  ב"Cookies" או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

5. איסוף מידע על קטינים

 1. ההתייחסות לילד הינה למשתמש מתחת לגיל 18.

 2. האפליקציה אינה אוספת מידע אישי על ילדים בכוונה. עם זאת, האפליקציה מבינה כי קהל היעד של האפליקציה עשוי לכלול ילדים, וכי בין משתמשיה ישנם ככל הנראה הורים לילדים אשר עשויים להזמין שירותים לילדים.

 3. הורים או כל נציג לגיטימי אחר (כגון אפוטרופוס חוקי) המזמינים את שירותי האפליקציה עבור ילדים  חייבים לקבל את תנאי השימוש של האפליקציה ומדיניות פרטיות זו, והם יהיו אחראים לדיוק הנתונים שנמסרו ולמתן שירות רלוונטי לילד.

 4. קבלת תנאי השימוש ומדיניות זו והמשך השימוש של האפליקציה פירושה שהורים או כל נציג לגיטימי אחר המזמינים את השירותים הרלוונטיים לילדים מבינים שהנתונים האישיים הנזכרים במדיניות זו עשויים להיאסף, והם מאשרים ומסכימים לכך.

 5. בעת השימוש באפליקציה, המשתמש אשר מזמין את השימוש עבור הילד הינו האחראי הבלעדי לפעולות הילד והשימוש שלו באפליקציה.

 6. אסור לילדים לחשוף את שמם האמיתי, מיקומם, מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלהם, או כל מידע אישי אחר ללא הסכמה מוקדמת של הוריהם או כל נציג לגיטימי אחר.

 7. השימוש באפליקציה אינו כרוך בחשיפה ישירה של הנתונים האישיים של הילד לצדדים שלישיים כלשהם.

 8. ניתן לעיין במדיניות פרטיות זו על מנת לקבל מידע נוסף על שיתוף צדדים שלישיים במידע הנאסף בעת השימוש באפליקציה ועל מטרות השיתוף.

6. אבטחת מידע

 1. בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017, אנו מקפידים על אמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים שנועדו להגן על המידע שאנו אוספים באמצעות באפליקציה מפני גישה, שינוי, חשיפה או שימוש לא מורשה או חוקי.

 2. יחד עם זאת, חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאפליקציה לא מתחייבת שהשירותים באפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

7. זכות גישה למידע הנאסף

 1. למשתמשים עומדת הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים ולמידע שהאפליקציה אוספת אודותיהם. 

 2. כמו כן, למשתמשים עומדת הזכות לבקש מהאפליקציה לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלהם כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים והזכות לבקש מהאפליקציה למחוק את הנתונים האישיים שלהם.

 3. הורה לקטין מתחת לגיל 18 (או כל נציג חוקי אחר) אשר סבור שילדו חשף באפליקציה מידע כלשהו ללא הסכמת ההורה, רשאי להודיע לאפליקציה על כך, והאפליקציה תסיר מידע זה. 

 4. פניות כאמור לעיל יישלחו לאפליקציה באמצעות פרטי הקשר המופיעים בסוף מדיניות הפרטיות. 

8. שינויים במדיניות הפרטיות

 1. האפליקציה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם למדיניות הפרטיות.

 2. במקרה של שינוי מהותי במדיניות הפרטיות של האפליקציה, האפליקציה תודיע על כך למשתמשים באמצעות פרסום הודעה בולטת באפליקציה. במקרה שהאפליקציה תבקש להחיל שינוי מהותי זה גם על מידע שכבר נאסף באפליקציה, תישלח הודעה למשתמש במטרה לבקש את הסכמתו לכך.

9. צרו קשר

 1. האפליקציה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באפליקציה תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: האשד 36, מטולה;

טלפון: 054-5410503;

או דוא"ל שכתובתו: NAOR.MELAMED@GMAIL.COM

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: ינואר 2022

bottom of page